Programowanie wspolbiezne
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne - laboratorium
Algorytmy i struktury danych - laboratorium
Jezyki programowania - laboratorium